Lilly Kingell

  • Født: 8. mars 1930
  • Død: 22. februar 2019

Vår kjære mor som var der for oss bestandig,har nå gått bort. Så omsorgsfull og god , og hun stilte alltid opp når vi trengte det. Hun var vår trygghet i oppveksten og vår støttespiller når vi ble voksne, en varm og tilstedeværende mormor, bestemor og oldemor. Vi har mye å takke henne for og mange gode minner å ta med oss videre i livet. Vi lyser fred over hennes minne.

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: